ვითარება გელათის მონასტერში

გელათის დროებითი გადახურვის დაზიანებული ნაწილი აღდგენილია. დასავლეთ მკლავის სამხრეთ ფერდზე გადახურვის სამუშაოები 2018-19 წლებში ჩატარდა, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, უხარისხოდ. თუნუქის სახურავზე ხარვეზებით წარმართული სამუშაოები სფეროს სპეციალისტთა შორის დისკუსიას გასცდა და პოლიტიკურ ჭრილში განხილვის თემადაც იქცა. იმ კომპანიების გარდა, რომლებიც შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებაზე იყვნენ პასუხისმგებლები, კრიტიკის თემა ხდება თავად დროებითი გადახურვის პროექტიც.

მომავალი გართულებების და კომპლექსის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, სფეროს სპეციალისტები პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვის საჭიროებაზე უკვე ალაპარაკდნენ. არაჯეროვნად ჩატარებული სამუშაოებისთვის კი, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ  სამუშაოების განმახორციელებელ ორივე კომპანიას სოლიდური ფულადი სანქცია დააკისრა.

დატოვე კომენტარი