ვითარება აფეთქებული საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე