უცხოურ ვალუტაში სესხები ძვირდება

ინფლაციის თანმდევი მძიმე შედეგი. ლარში გაცემული სესხების შემდეგ გლობალურად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად, უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხებიც ძვირდება. საპროცენტო განაკვეთი საშუალოდ სამი პროცენტით იზრდება – იმ არგუმენტით, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა ფასების დაწევის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია, ეკონომიკური სფეროს ექსპერტები სხვა ალტერნატივას გეგმავენ.