სავიზო შეზღუდვები და განცხადებები მაიდნის სცენარზე

◾ სანქციები კანონმდებლებს კანონის მიღებისთვის, თუ ოპოზიციის ახალი პოლიტიკური სიცოცხლე?

◾ მუქარებიდან სავიზო შეზღუდვამდე – სტრატეგიული პარტნიორის სადავო გადაწყვეტილება და გზავნილები დასავლეთიდან.

◾ რატომ ისმის მაიდნის სცენარის განმეორების სურვილები და ვინაა ამ იდეის მოკავშირე საქართველოში.

კვირის მოამბე