საქართველოსა და რუმინეთის პრეზიდენტების ერთობლივი განცხადება #მოამბე სპეციალური გამოშვება #LIVE

მოამბე