საგარეო ვაჭრობის შედეგები

საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლები გაზრდილია.

საქსტატის მონაცემები აჩვენებს, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა ნედლეულზეა, – განსაკუთრებით სპილენძზე და ფეროშენადნობ მასალებზე. საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს მკვეთრად აჭარბებს. თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ცალკეული პროდუქციის, მათ შორის ღვინის ექსპორტი შემცირდა.