ბიო ღვინო - ტრადიციის ახალი სიცოცხლე

◾ ღვინის სამშობლო ორგანული, ბიო ღვინის დაყენების საინტერესო ეტაპზე.

◾ როგორ ვაგრძელებთ მემკვიდრეობას და რას ვთავაზობთ მსოფლიოს?

კვირის მოამბე