ქართული ანიმაციის ციფრული მასალები

უნიკალური ქართული ანიმაციური ფილმები ციფრულ მატარებლებზე გადააქვთ.

უმჯობესდება 60-70-80-იან წლებში შექმნილი მულტიპლიკაციური ფილმების გამოსახულება და ხმა. ეს არის ეროვნული არქივის პროექტი, რომელიც კინო-სტუდია „ქართულ ფილმში“ დაცული მულტფილმების ციფრულ ფორმატში გადაყვანას და რესტავრაციას გულისხმობს.