კაცები პირველზე! სტუმარი: მოაზროვნე ოთარ საბაშვილი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

რა? სად? როდის?

კაცები