#მარტივილოგიკა ნინო გოგიჩაიშვილი და ანა დოიაშვილი / გიორგი საღარაძე და ელენე ქურდაძე  / დიმიტრი გვაგვალია და მარიამ ჭითაშვილი

მარტივი ლოგიკა