#მარტივილოგიკა გურამ გადაბაძე და ტატო ბულისკერია / ვასილ გრიგალაშვილი და თენგიზ შუკაკიძე / ნინო გიგინეიშვილი და თამარ ტაბაღუა

მარტივი ლოგიკა