#მარტივილოგიკა თათია ოქრუაშვილი და გიორგი თორაძე / ლაშა მურვანიძე და ნათია სვანაძე

მარტივი ლოგიკა