#მარტივილოგიკა დანი და ნიკა ძაგანია / სანდრო გრიგოლაშვილი და ნიკოლოზ ლომიძე

მარტივი ლოგიკა