#მარტივილოგიკა ანა ჯაფარიძე და ალექსანდრე გუნია / თორნიკე მესხი და გაბრიელ მრელაშვილი / გიორგი გუდაძე და ჟანა ქარუმიძე

მარტივი ლოგიკა