#მარტივილოგიკა ირაკლი ქურდაძე და ნინო ჩაჩანიძე / ნანა ჯიშკარიანი და ზურაბ ჭავჭანიძე / მარიამ ჯოლერდიშვილი და ვანო ოქრიაშვილი

მარტივი ლოგიკა