#მარტივილოგიკა მარიამ მეგრელიშვილი და ლაზარე ჭოველიძე / თინათინ სისაური და ნათია სისაური / ელენე ფანჩვიძე და ანი ფანჩვიძე

მარტივი ლოგიკა