კაცების ტური აზერბაიჯანში! გიდი და სტუმარი: გიორგი მოსიძე - „რა? სად? როდის?“

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

რა? სად? როდის?

კაცები