კაცები პირველზე! სტუმარი: ირაკლი მანჩხაშვილი (ბეთხო) - მუსიკოსი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები