#მარტივილოგიკა ნინა მიროტაძე და გიორგი წიკლაური / ლონდა დოლიძე და შორენა ბარაბაძე

მარტივი ლოგიკა