#მარტივილოგიკა საბა თვალავაძე და სერგი თვალავაძე / თინათინ ჭიღლაძე და შოთიკო ჭიღლაძე / თორნიკე გელაშვილი და სალომე ბირკაია

მარტივი ლოგიკა