#მარტივილოგიკა ანა ქორთუა და მიხეილ კახეთლიძე / ნინო ყაველაშვილი და გიგა ძნელაძე / მარიამ კაკაბაძე და დავით კალმახელიძე

მარტივი ლოგიკა