გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში

გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში, – ორგანიზაცია „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ კვლევას აქვეყნებს.

არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშში ნათქვამია, რომ  საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შეინიშნება ტენდენცია, შეზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება, ისევე როგორც შეკრებისა და მანიფესტაციების უფლება.

კვლევის პასუხად, მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ქვეყნაში სიტყვისა და გამოხატვის თვისუფლება, ისევე როგორც შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლება დაცულია, ყველას აქვს შესაძლებლობა უპრობლემოდ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია და მოსაზრებები, თუ ეს გამოხატვა კანონის ჩარჩოებში ჯდება.