გამოფენა „ჩრდილების თეატრი“

ხელოვნების სასახლე საგამოფენო სივრცეს, ვიზუალური გამოსახულებების ავტორს უთმობს.

პირველი აპრილიდან მხატავრი, ნიკოლოზ კოჭლამაზაშვილი მუზეუმში პირველ არასტანდარტულ ექსპოზიციას წარმოადგენს. ფოლადისა და სპილენძის გამოყენებით შექმნილი 13 ქანდაკება ჩრდილების საშუალებით იქნება წარმოდგენილი.