ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი - დებატები პარლამენტში

საპარლამენტო დებატები. საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. საკუთარ მოსაზრებებს დღეს ფრაქციები და პოლიტიკური ჯგუფები წარადგენენ.