ცვლილებები დევნილებისთვის ბინების გადაცემის წესში

დევნილებზე საცხოვრებელი ფართების გაცემის წესი იცვლება.

ბავშვებს, რომლებიც პირველი იანვრის შემდეგ დაიბადებიან, სულადობის განსაზღვრის დროს აღარ გაითვალისწინებენ. მანამდე მოქმედი კანონით, სწორედ ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიხედვით ხდებოდა საცხოვრებელი ბინის მოცულობის დადგენა. პარლამენტის მიერ უკვე დამტკიცებულ კანონს საცხოვრებელი პირობის გაუარესების არგუმენტით საპარლამენტო ოპოზიციასთან და იძულებით გადაადგილებულ პირებთან ერთად ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აპროტესტებენ.