ბიუროს სხდომა

ბიუროს დღეს ცვლილებების პროექტი წარედგინება, რომელიც საგანგებო ვითარების დროს პარლამენტის საქმიანობას განსაზღვრავს.

უმრავლესობის წევრების მიერ ინიცირებული დოკუმენტის მიხედვით, პრეზიდენტის მიერ საგანგებო ან საომარი ვითარების გამოცხადებისას, ობიექტური გარემოებების არსებობის შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარეს ენიჭება დისკრეცია, რომ პარლამენტის საქმიანობა დისტანციურად წარიმართოს.

ნათია ქენქაძე დეტალებით.

დატოვე კომენტარი