ბინების გადაცემა

ბინები კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულებისთვის.

კახა კალაძემ 104 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები გადასცა. მათ დაზარალებულის სტატუსი 90-იანი წლების ბოლოდან ჰქონდათ.