ახალი რეგულაციები საქალაქთაშორისო ტრანსპორტისთვის

საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, რომლის გამართულობაც მხოლოდ მძღოლების კეთილსინდისიერებაზეა დამოკიდებული და ხშირად, უსაფრთხოების მინიმალურ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს.

კვირის მოამბე