ახალი პროგრამა მაღალმთიანი რეგიონებისთვის

მაღალმთიანი რეგიონებისთვის ახალი სახელმწიფო პროგრამა იწყება.

პროექტი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გასაუმჯობესებლად ადგილობრივ მოსახლეობას სხვადასხვა შეღავათით სარგებლობას და საკუთარი ბიზნესის და წარმოების განვითარების ხელშეწყობას სთავაზობს. მთავარი სამიზნე მცირე და საშუალო ბიზნესი და დამწყები ბიზნესმენები არიან. პროგრამა თანადაფინანსების გრანტების გაცემას გულისხმობს.

მარიამ ბერძენიშვილი არკვევდა, რა წესების და პირობების დაცვაა საჭირო პროგრამაში ჩასართავად.