აგროწარმოების პრობლემები საქართველოში

რატომ არის ქვეყანა იმპორტზე დამოკიდებული და რატომ ვერ ახერხებენ ქართველი მეწარმეები შიდა ბაზრის ათვისებას?

კვირის მოამბე