42° პარალელი - ეკონომიკური კრიზისი და უძრავი ქონების ბაზარი
  • რამდენად მოსალოდნელია ფასების მკვეთრი ვარდნა უძრავი. ქონების ბაზარზე? რა ნაბიჯებს დგამენ მთავრობები იმისათვის, რომ ფასების შემცირება თავიდან აიცილონ? როგორ აისახება მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისი მათზე ვინც ქირით ცხოვრობს? ზოგადად, რატომ არის რომ უძრავი ქონება უფრო და უფრო ნაკლებხელმისაწვდომი ხდება მოსახლეობისათვის?

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი