42° პარალელი - კორონავირუსი და გლობალური მიწოდების ჯაჭვები
  • კორონავირუსის პანდემიამ ნათელი გახადა ის, რომ გარკვეულ ქვეყნებში შუალედური წარმოების კონცენტრირება რისკებთან არის დაკავშირებული. სამომავლოდ მსგავსი რისკების დასაზღვევად კომპანიებმა შესაძლოა ახალი მიდგომები შეიმუშავონ. რას შეცვლის ეს განვითარებადი ქვეყნებისათვის?

42° პარალელი