42° პარალელი - გლობალიზაცია და საერთაშორისო საგადასახადო სისტემის გამოწვევები
  • რამდენად პასუხობს თანამედროვე ეკონომიკურ პროცესებს ერთი საუკუნის წინ შემუშავებული პრინციპები, რომელსაც საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა ეფუძნება?
  • ვისთვის არის ხელსაყრელი არსებული საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა გაზრდილი ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში და რატომ?
  • როგორ ახერხებენ მულტინაციონალური კომპანიები, რომ ნაკლები გადასახადები გადაიხადონ?
  • განვითარებადი ქვეყნების შემთხვევაში, რამდენად აზრიანია მულტინაციონალური კომპანიების მოზიდვის მიზნით დაბალი მოგების გადასახადით კონკურენცია?

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი