42° პარალელი - როგორია კაპიტალიზმი დღეს: ინტერვიუ გერმანელ პროფესორებთან
  • როგორ ეპოქაში ვცხოვრობთ დღეს? რა მოხდა 70-იანი წლების შემდგომ და რა გამოწვევების წინაშეა დემოკრატია ფინანსიალიზაციის ეპოქაში. რატომ გვჭირდება მინიმალური ხელფასი
  • ამ საკითხებზე ესაუბრა თათო მარიდაშვილი და მათე გაბიცინაშვილი გერმანელ პროფესორებს, ჰანსიორგ ჰერს და ტორსტენ შულტენს 

42° პარალელი