42° პარალელი გლობალიზებული წარმოება და მისი პოლიტიკური ხასიათი 

თანამედროვე ურთიერთდაკავშირებულ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ვაჭრობაში, „გლობალური ღირებულების ჯაჭვი” (GVCs) ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. პროდუქტის წარმოების ეტაპიდან მის მომხმარებელთან მიტანამდე გლობალური ღირებულებათა ჯაჭვი წარმოადგენს წარმოების პროცესის ურთიერთდაკავშირებულ ქსელს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანასა თუ კომპანიებზე იშლება და მათ ერთმანეთთან აკავშირებს.

ვიდეოში გლობალური ღირებულების ჯაჭვის ისტორიულ და თანამედროვე მახასიათებლებსა და მის პოლიტიკურ კომპონენტზე ვისაუბრებთ.

42° პარალელი