42° პარალელი - სი ძინპინი ევროპაში

სი ძინპინის ვიზიტი ევროპაში შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ჩინეთსა და ევროპას შორის ურთიერთობის გადატვირთვისა და თანამშრომლობის ახალ ფორმატებზე შეთანხმების მცდელობად. თუმცა მას უფრო ფართო გეოპოლიტიკური განზომილებაც ჰქონდა. პეკინი ევროპას სთოხვს ატლანტიკურ სივრცეში გამოკვეთოს საკუთარი დამოუკიდებელი პოზიცია თუ როგორ აპირებს ის ჩინეთთან სამომავლო ურთიერთობას. სი ძინპინის ევროპული ტურნეს მნიშვნელობასა და მიზნებზე იხილეთ შოთა თხელიძის სიუჟეტი

42° პარალელი