42° პარალელი - ისტორიული „გარიგება“?! - გლობალური გადასახადი კორპორაციებისთვის

„დიდი შვიდეულის” ქვეყნები შეთანხმდნენ მულტინაციონალური კორპორაციებისთვის გადასახადების გაზრდის შესახებ. ისინი აპირებენ 1. შემოიღონ ფირმების მოგების გადასახადის მინიმალური ჭერი გლობალურად და 2. მულტინაციონალური ფირმების მოგება მეტად დაბეგრონ იქ, სადაც მოგების წყაროა და არა იქ, სადაც მათი რეგისტრაციის ადგილია (ოფშორები). როგორია „საგადასახადო თავშესაფრების” სხვადასხვა სქემა მულტინაციონალური კორპორაციებისთვის იხილეთ მათე გაბიცინაშვილის სიუჟეტში.

42° პარალელი