42° პარალელი - ვაქცინის უთანასწორო განაწილების ეკონომიკური ფასი

პანდემიის გლობალურად შეკავებაზე იქნება დამოკიდებული მსოფლიო ეკონომიკის სამომავლო გამოცოცხლება.

რამდენიმე თვეა, ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო, მაგრამ ვაქცინის გავრცელება მსოფლიოში არათანაბარია.

მათე გაბიცინაშვილი მიმოიხილავს თუ რა შესაძლო ეკონომიკური ფასი ჰქონდეს განვითარებული ქვეყნებისთვის ვაქცინის გლობალურად უთანასწორო ხელმისაწვდომობას, მიუხედავად იმისა, უზრუნველყოფენ თუ არა ისინი თავიანთი მოსახლეობის სწრაფ ვაქცინაციას.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი