42°პარალელი - დიდი მონაცემების ეპოქა: კაცობრიობა სოციალური დილემის წინაშე

დღეს ტექნოლოგიური და ბიზნეს ორგანიზაციები ახალი ტიპის „ბუნებრივი რესურსის” მოსაპოვებლად ახალ მსოფლიოში ომში არიან ჩართულნი. და ეს „ბუნებრივი რესურსი” დიდი მონაცემებია, (Big Data). ის ნავთობზე უფრო ღირებული და კაპიტალზე უფრო მნიშვნელოვანია. დიდი მონაცემები მთავარი საკითხია, ამერიკა ჩინეთის ტექნოლოგიურ ომში. მათე გაბიცინაშვილი დიდი სოციალური დილემის შესახებ, რომელსაც დიდი მონაცემები ადამიანებზე აქამდე წარმოუდგენელი მანიპულაციის შესაძლებლობებით ქმნის.

42° პარალელი