42° პარალელი - ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა: ჩინეთი და IV ინდუსტრიული რევოლუცია

42° პარალელი – ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა: ჩინეთი და IV ინდუსტრიული რევოლუცია

II ეპიზოდი: ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა: ჩინეთი და IV ინდუსტრიული რევოლუცია

დღეს, ჩვენ, ჩვენ თვალწინ, მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის დაწყებას ვხედავთ, რომლის სათავეშიც დღეს ჩინეთი ცდილობს მოექცეს. მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია კიდევ ერთხელ მოახდენს რევოლუციას ადამიანების შემეცნებაში სამყაროსა და საკუთარი თავის შესახებ.

ხელოვნური ინტელექტი ამიერიდან გადამწყვეტ როლს შეასრულებს გლობალური ეკონომიკის პროდუქტიულობასა და საწარმოო ჯაჭვების ტრანსფორმაციაში.

მათე გაბიცინაშვილი გვიყვება როგორია ამერიკა ჩინეთის ტექნოლოგიური ომი ხელოვნური ინტელექტის სფეროში.

42° პარალელი