42°პარალელი ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I ბურჟუაზიული უნივერსალიზმის კრიტიკა

რა არის ბურჟუაზიული უნივერსალიზმი და როგორია მისი იდეოლოგიური ხასიათი? რა მიზნებსა და ამოცანებს ისახავს ბურჟუაზიული უნივერსალიზმი და როგორია მისი უახლესი ისტორიული და თანამედროვე გამოცდილება?

42° პარალელი