42° პარალელი - ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I ფეხბურთის სოციალური საზრისი

ფეხბურთი და მისი საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ბაქარ ბერეკაშვილი ამჯერად თავის რუბრიკაში მსჯელობს იმაზე, რომ ფეხბურთი არა მხოლოდ ლამაზი და მშვენიერი სპორტია, არამედ მას განსაკუთრებული სოციალური საზრისი გააჩნია.

42° პარალელი