42° პარალელი - პოპულაციის პოლიტიკები მე-20 საუკუნეში და დღეს
  • როგორი იყო და არის პოპულაციის პოლიტიკა გლობალურ თუ ცალკეული ქვეყნების დონეზე?
  • რა იდეებს დაეფუძნა აღნიშნული პოლიტიკები?

42° პარალელი

 

დატოვე კომენტარი