42°პარალელი - გლობალური სასურსათო საკითხი

მოსახლეობის სურსათით სტაბილურად მომარაგება სახელმწიფოების უმთავრესი პასუხისმგებლობაა და არაფრით ჩამოუვარდება სამხედრო უსაფრთხოებას. თუმცა გლობალურმა პანდემიამ და ომებმა დაგვანახეს თუ რამდენად არასტაბილურია სასურსათო ჯაჭვები. სანდრო ცაგარელი მოგიყვებათ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე თუ რას ნიშნავს სასურსათო სუვერენულობა და როდის შეიძლება დედამიწაზე საბოლოოდ აღმოიფხვრას შიმშილი.

42° პარალელი