42° პარალელი ეკონომიკის სექტორები და მათი გავლენა ეკონომიკურ და სოციალურ მოწყობაზე

მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკა სხვადასხვა სექტორს ეყრდნობა, იქნება ეს მომსახურება, სოფლის მეურნეობა თუ წარმოება. თუ რომელი სექტორია ამათგან წამყვანი, სწორედ ეს განსაზღვრავს ქვეყნების ეკონომიკურ და სოციალურ მოწყობას.

ამ სიუჟეტში თამთა მარიდაშვილი მიმოიხილავს სამ ძირითად ეკონომიკურ მოდელს: ამერიკის, გერმანიისა და ტიპური განვითარებადი ქვეყნის მოდელს

42° პარალელი