ტეგი: დადებითობის მაჩვენებელი

კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,69 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 8,65 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,38 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 8,95 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,74 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,04 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 7,59 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,03 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,76 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,13 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,17 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,06 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 12,04 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,19 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,89 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 8,97 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,41 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 8,97 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,77 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,01 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,15 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,34 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 8,99 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,89 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,05 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,33 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,11 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,85 პროცენტს, ბოლო 7 დღის კი 9,25 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,03 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,52 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,53 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,6 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,15 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 9,77 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8,75 პროცენტს, ბოლო შვიდი დღის კი 10,06 პროცენტს შეადგენს
კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,25 პროცენტს, ბოლო 7 დღის კი 10,19 პროცენტს შეადგენს