თხილის წარმოების მხარდაჭერის პროგრამა

თხილის წარმოების მხარდაჭერის პროგრამა ამოქმედდა.

სახელმწიფო ფერმერებს თხილის ბაღების გაშენება-მოვლისთვის საჭირო სხვადასხვა სამუშაოს თანადაფინანსებას სთავაზობს. პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარებმა საკუთარი ბაღი თხილის კადასტრში უნდა აღრიცხონ.

რა პირობების დაკმაყოფილებაა საჭირო ფერმერების ფინანსური დახმარების პროგრამაში ჩასართავად – რეპორტაჟი ზუგდიდიდან, სადაც დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ჩავიდა.