შრომის უსაფრთხოების დარღვეული სტანდარტები

შრომის ინსპექციის პირველი გაუფრთხილებელი მონიტორინგი მძიმე დასკვნის მომზადებით დასრულდა. შემოწმებამ აჩვენა, რომ განსაკუთრებით რთული ვითარება ჭიათურის მანგანუმის მაღაროებშია.

დასკვნის მიხედვით, საწარმოში დასაქმებულებს უმძიმეს და ჯანმრთელობისთვის საშიშ პირობებში უწევთ მუშაობა, შრომითი უსაფრთხოების პირობები კი კრიტიკას ვერ უძლებს.

დარღვევებს მენეჯმენტიც აღიარებს.

დატოვე კომენტარი