სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალები

დაზარალებულები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში სამართალდამცავების მხრიდან დაცინვის ობიექტები ხდებიან.

საგრძნობლად გაზრდილი სტატისტიკა და ქალები, რომლებმაც დუმილი დაარღვიეს.

ახალი კვირა