სემეკის ახალი პლატფორმა

სპეციალური პლატფორმა მათთვის, ვისაც კომუნალური შეღავათებით სარგებლობა არ სურთ. საუბარია იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც ყოველთვიურად გაზისა და დენის ლიმიტით განსაზღვრულ მოცულობას მოიხმარენ. ადამიანებმა, რომლებიც სახელმწფოს მიერ განსაზღვრულ კატეგორიაში ხვდებიან, თუმცა სუბსიდირება არ უნდათ, განაცხადები ელექტრონულად უნდა შეავსონ და სემეკში გაგზავნონ.

დატოვე კომენტარი